BMP

Term Definition
BMP

Standardowy fromat obrazów systemu Windows i DOS. BMP to plik z grafiką rastrową. Posiada kompresję bezstratną, której nie trzeba używać, ponadto zawiera informacje o kolorach, które zostały użyte. BMP to format dosyć często używany, mimo swoich dużych rozmiarów. Innym rozszerzeniem *.bmp jest *.dib.

  

Przykładowy obraz bitmapy otwarty w programie ABViewer:

abviewer bmp

Z informacji o pliku można odczytać rozmiar, który wynosi 1249,27 Kb (1,21MB). Wartość ta jest ogromna porównując ją z tym samym obrazem, który został zapisany jako JPG.

 

Format BMP ma kilka możliwości zapisu jako:

                Mapa bitowa monochromatyczna                                  Mapa bitowa 16-kolorowa

 abviewer BMP Monochromatyczna   16 kolorów

                  Mapa bitowa 256-kolorowa                                           Mapa bitowa 24-bitowa

abviewer bmp 256 kolorów    abviewer bmp 24 bity