CAL

Term Definition
CAL

To standardowy format wymiany danych graficznych. Zapisuje obrazy graficzne trójwymiarowe, które generowane są przez program 3D Studio Max.

ABViewer może importować tego typu pliki.