EPS

Term Definition
EPS

Format zapisu plików z grafiką wektorową oraz bitmapową. Pozwala na przechowywanie, przenoszenie pojedynczych stron grafiki wektorowej między aplikacjami. Dokument EPS zapisuje wyłącznie pojedynczy rysunek, dodatkowo nie zawiera podziału na strony. Jest obsługiwany przez prawie wszystkie programy do edycji grafiki.

ABViewer posiada możliwość tylko importu plików o wspomnianym rozszerzeniu.

Aby wydrukować plik EPS, należy posiadać drukarkę PostSript.