JPG

Term Definition
JPG

JPG to format grafiki rastrowej.  Zapisuje się jako rozszerzenie *.jpg lub *.jpeg. Zapis pliku do tego rozszerzenia powoduje stratę przy zapisie obrazów naturalnych, np. pejzaże. Obrazy naturalne charakteryzują się płynnymi przejściami barw i nie zawierają ostrych krawędzi (lub posiadają małą ich ilość) czy też drobnych detali. Obsługuje obrazy w trybie CMYK, RGB oraz skali szarości.

Używa kompresji stratnej.

Obraz o rozszerzeniu JPG otwarty w programie ABViewer:

abviewer jpg

W informacjach o pliku jest rozmiar dokumentu. Otwarty rysunek o rozszerzeniu *.jpg ma rozmiar 25,92 Kb. Wartość ta jest znacząco mniejsza w porównaniu z tym samym obrazem, który został zapisany jako BMP.