PCD

Term Definition
PCD

Plik utworzony przez firmę KODAK. Pozwala na zapis zdjęć na płycie CD. 

Nie zdobył popularności wsród wszystkich konsumentów. Częściowym powodem był jego zastrzeżony charakter, malejące ceny skanerów i braki napędów CD-ROM w komputerach osobistych, w domach.

PCD zdobył akceptację wśród profesjonalnych fotografów, dzięki niskim kosztom wysokiej jakości skanowania.

ABViewer potrafi importować obraz o rozszerzeniu *.pcd.