PDF

Term Definition
PDF

Format został stworzony w celu zapisu prezentacji, przenoszenia oraz drukowania tekstu, jak i obrazów graficznych. PDF zachowuje formatowanie, jakie było w dokumencie: układ strony, czcionki, grafikę wektorową i rastrową. Ciekawym rozwiązaniem tego formatu jest możliwość przeszukiwania dokumentu oraz nawigacji (łącza). Co najważniejsze pozwala na wydruk oraz przeglądanie plików na wielu systemach operacyjnych, takich jak: Windows, Mac czy UNIX.

PDF używa kompresji bezstretnej LZW, przydaje się ona w przypadku obrazów o dużych powierzchniach jednolitego koloru. PDF obsługiwany jest przez wiele platform oraz aplikacji.

Format PDF obsługiwany jest przez wszystkie wersje ABViewer, czyli Standard, Professional i Enterprise.