SAT

Term Definition
SAT

Standardowy format wymiany danych pomiędzy aplikacjami typu CAD. Format SAT jest plikiem tekstowym ASCII, dzięki czemu może być przeglądany na edytorze tekstu. Rozszerzenie daje możliwość zapisu danych np. na temat geometrii modelu, daty rozpoczęcia pracy na bryle.

ABViewer obsługuje format SAT w wersji Professional i Enterpise.