SVG

Term Definition
SVG

Format obsługujący dwuwymiarową grafikę wektorową. W tym formacie można opisywać obiekty takie jak prostokąty, krzywe, elipsy, maski przeźroczytości, gradienty czy efekty specjalne typu filtry. SVG nie obsługuje treści multimedialnych, jak audio czy video. Uznawany jest za format przyszłościowy, ponieważ może umożliwić zakodowanie animacji. Cały format oparty jest na języku znaczników XML, który pozwala na prezentację danych w strukturalny sposób.