WMF

Term Definition
WMF

Stosowany w systemach operacyjnych Windows. Format WMF posiada instrukcje przeznaczone dla systemu operacyjnego, które opisują jak mają zostać wyświetlane grafiki rastrowe oraz wektorowe. Forma ten zapisuje przykładowo program ABViewer, Power Point.

Rozmiar tego rozszerzenie jest mniejszy od BMP - porównując ten sam obraz zapisany jako WMF i jako BMP